O knihovně

Knihovna se nachází v 1. patře Obecního úřadu v Bílém Újezdě. Nabízí mimo jiné volný přístup k internetu a bohatý výběr z mnoha knih.


Knihovní fond

Knihovna má vlastní knihovní fond, který čítá přes 600 svazků a je každoročně o několik knih rozšiřován. Nabídka nových knih je umístěna v sekci „aktuálně“. Celý seznam knih v elektronické podobě je ke stažení v sekci „download“.
Knihovna spolupracuje také s okolními knihovnami. Díky tomu je její fond rozšířen ještě o téměř 200 knih průběžně zapůjčovaných z Městské knihovny Dobruška. Tím pádem nabízí výběr z široké škály žánrů, od pohádek pro děti, přes historické a detektivní romány, až po naučnou literaturu.
Pokud by si čtenář přesto z nabídky knih nevybral, knihovna bezplatně zprostředkuje zapůjčení knihy (knih) z Městské knihovny Dobruška. Té tímto velmi děkuji za ochotu a výbornou spolupráci.


Registrace

Knihovnu může bezplatně navštěvovat a její služby využívat kdokoliv. Stačí pouze vyplnit přihlášku a seznámit se s knihovním řádem.


Výpůjční doba

Knihy si čtenář může vypůjčit na 2 měsíce, po domluvě i déle. Pokud půjčenou knihu nějak poškodí, následuje postup stanovený v knihovním řádu (finanční vyrovnání, nákup nové knihy).